Lejemålets varighed og beregning

For alt materiel, der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag det lejede udleveres af Jysk Mobilvarme ApS, til og med den dag det lejede materiel afleveres på Jysk Mobilvarme ApS plads eller er afmeldt.
Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Materiellet skal være leveret tilbage inden kl. 8.00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.
Der regnes med 7 dages uge á 8 timer, med mindre andet fremgår af prislisten. Lejeperioden opgøres på baggrund af arbejdsdage, kalenderdage eller måneder, afhængig af materieltypen.
Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet som følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden.