Vagtordning

Har lejer behov for service uden for Jysk Mobilvarme ApS normale åbningstid, henvises til døgntelefon 4021 9013 eller 4021 0860. 

Et vagtudkald, efter kl. 16.30 debiteres pt. med DKK 1.890, incl. de 2 første timer, herefter 720,- pr. time (forbrugt tid beregnes inkl. transport fra/til medarbejderens hjem). Hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter Jysk Mobilvarme ApS til enhver tid gældende takster. Der ydes ikke rabat på ydelserne i forbindelse med vagtudkald. Kunden faktureres som udgangspunkt ikke ved problemer, der afhjælpes pr. telefon.
Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres lejer, og der ydes ikke rabat på ovennævnte priser.