Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede

Leverings- og afhentningsdato og tidspunkt aftales mellem lejer og Jysk Mobilvarme ApS. Lejer skal kunne oplyse om højde og afstandsforhold til bygninger og andre fast stående genstande på leveringsstedet, der har betydning for leveringen/opstillingen. Lejer eller en repræsentant for denne, skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives.
 
Det påhviler lejer at sikre, at materiel, last-, lang- og kranvogne kan arbejde ubesværet, og materiel kan fremføres på leveringsadressen ad bæredygtige veje, og opstilles på bæredygtig grund. Kørsel og montage skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler, luftledninger, andre entreprenørers materiel mv. Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener m.m. er Jysk Mobilvarme ApS uvedkommende. Spørgsmål og information til ovennævnte kan indhentes ved kontakt til Jysk Mobilvarme ApS.
Ventetid, som følge af manglende iagttagelse af ovennævnte betingelser, debiteres lejer udover aftalt leje og andre omkostninger.
Eventuel reklamation skal ske på første lejedag og kan ikke senere tages til følge. Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Der betales for modtagekontrol. Eventuel rengøring, reparation eller manglende tilbehør, som følge af lejers eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning.