Tilbud og priser

Ethvert skriftligt eller mundtligt tilbud, overslag eller aftalte nettopriser, er afgivet under følgende forudsætninger:

  • At arbejdet udføres inden for Jysk Mobilvarme ApS normale arbejdstid. Overtid, samt arbejde i  weekend og på helligdage faktureres ekstra.
  • At Jysk Mobilvarme ApS er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej.
  • At tilbud er gældende i 4 uger, med mindre andet er skriftligt aftalt og at tilbud afgives  med forbehold for mellemleje.
  • At køreveje, aflæsningspladser, samt opstillingssted udføres af et tilstrækkeligt  bæredygtigt underlag, der tillader de aktuelle belastninger. Underlaget skal være jævnt og plant.
  • At maksimal rækkevidde på mobil- og lastbilskraner til montage og demontage, med  mindre andet nævnt, er 8 meter til hver side, målt fra center af mobil- og lastbilskran til center af hejs, skurvogne eller lignende.
  • At priser er ekskl. moms.
  • At tilbudspriser ikke kan overføres til nye projekter eller lejeperioder, uden Jysk Mobilvarme ApS skriftlige godkendelse.
  • At ydelser, ud over lejen, betales løbende i regning (f.eks. midlertidige aflukninger).
  • At alt forbrug (herunder el og fyrringsolie mv.) i forbindelse med drift og montageopgaver betales af lejer, ligesom evt. vejrligsforanstaltninger i forbindelse med drift og montageopgaver betales af lejer.
  • Der prisreguleres en gang årligt, inklusive igangværende lejemål