Sikkerhedsstillelse – fakturering og betaling

Sikkerhedsstillelse – fakturering og betaling

Depositum afregnes således: 
Såfremt at lejer ikke kan kreditforsikres på normale vilkår, kræves der en måneds leje indbetalt inden opstart på pladsen. Beløbet står som sikkerhed for betaling i hele leje perioden.

Depositum faktureres sammen med første lejefaktura.
Jysk Mobilvarme ApS fremsender faktura efter lejemålets afslutning, eller - for lejemål af længere varighed - ved hver månedsafslutning.
I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned med 2 % Debitering af rente er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes.
Rykkergebyr på DKK 250 opkræves pr. fremsendt rykker. Endvidere opkræves gebyr på DKK 250, såfremt Jysk Mobilvarme ApS overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavendet sendes til inkasso.
Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem lejer og Jysk Mobilvarme ApS eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.