Generelt

Nærværende leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkter og hertil relaterede ydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende Jysk Mobilvarme ApS Produkt- og Prisliste. Jysk Mobilvarme ApS materiel må udelukkende Håndteres, flyttes eller betjenes af Jysk Mobilvarme ApS personale, eller personer godkendt af Jysk Mobilvarme.
Såfremt andet ikke følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med Jysk Mobilvarme ApS - herefter benævnt Jysk Mobilvarme ApS - sker enhver udlejning udelukkende på Jysk Mobilvarme ApS nærværende leje- og leveringsbetingelser, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af lejer afgivne ordre eller accept eller andre af lejer udfærdigede dokumenter. Den, der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som Jysk Mobilvarme ApS.
Der forbeholdes ret til at ændre i leje- og leveringsbetingelserne. Nærværende betingelser tjener som supplement til NL-92, NL-97 og AB 92.