Opvarmning af byggeplads

Jyskmobilvarme har med stor succes leveret opvarmning til flere større byggerier, byggepladser, kontorhuse, skoler, industrihaller m.m. Fælles for dem alle har været, at der på byggepladsen har været et behov for opvarmning elle udtørring i forskellig grad. Det er typisk et problem i den fase af byggeriet hvor det endnu ikke er muligt at opvarme byggeriet med dets blivende varmesystem.

Mange faser af bygge processen i dag, er følsom overfor lave temperaturer, eller fugt. Begge problemer løses med et anlæg fra Jyskmobilvarme. Den indvendige færdiggørelse bliver dermed uafhængig af vejr og vind.

Byggepladsopvarmning

Jyskmobilvarme har leveret vinteropvarmning af byggeplads til blandt andet byggeriet Beierholm, beliggende i Skejby,Århus. Her blev 4500m/2 bygning i 4 etager opvarmet. I byggeperioden oplevede man i længere perioder temperaturer på ned til –15 grader. I bygningen blev temperaturen konstant reguleret til ca. 17 grader, hvilket bevirkede at byggeriet kunne forstætte uhindret. Og dermed blev afleveret rettidigt, og fejlfrit.

Samtidigt blev der omkring bygningen, opført facadestillads, for at der kunne udføres facade arbejde.

Facadestilladset blev opvarmet at det samme varmtluftfyr som bygning. Der blev muret med facadesten i mens der var nedtil udendørs temperature på - 15 Gr. I denne periode blev temperaturen inde bag facadestilladset reguleret til  4-8 Gr.

 

Billedet er taget umiddelbart ved idriftsættelse:

vinteropvarmning af byggeplads

 

Dette billede er taget 6 måneder efter, ved projektets afslutning:

 

Byggeri afsluttet ved hjælp af mobilvarme