Anlæggene

Alle anlæg er udført som en enhed. Dvs. At tank og varmekilde er i samme enhed. Aflåsning af anlæggene er udført som SKAFOR godkendte klasse rød, og alle tanke er godkendte til foremålet.

Olieforsyningsledninger er ført skjult i anlægget, dette udelukker muligheden for hærværk eller skader på olieledninger til varmekilden, med deraf følgende forurening eller tyveri til følge.